33편

(9.3시간)

365일

수강정지 3회

26,400원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

자료 제공

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Người Việt Nam muốn ứng thi kỳ thi năng lực tiếng Hàn sẽ dễ dàng hiểu sâu về kỳ thi hơn so với các thí sinh, đồng thời thông qua việc làm bài theo dạng đề, có thể đạt được cấp độ như mong muốn.

  • Tạo cơ hội cho các thí sinh Việt Nam chuẩn bị thi TOPIK 2 được tiếp xúc với các bài giảng bằng tiếng Việt.
  • Thông qua việc phân tích các dạng đề và việc giải bài luyện tập, thí sinh sẽ nắm được đặc trưng của mỗi dạng bài, học được chiến lược và phương pháp giải đề nhanh và chính xác, vận dụng kỹ năng đó vào kỳ thi thực tế để đạt được số điểm như mục tiêu đề ra.
  • Được cấu tạo từ những nội dung ngắn nên có thể lĩnh hội trong một lần, đồng thời do có thể học đi học lại được nên bạn có thể chuẩn bị kì thi TOPIK 2 một cách hiệu quả

Môn học
(1) Người muốn tìm hiểu các dạng đề trong TOPIK 2
(2) Muốn nâng cao điểm TOPIK 2
(3) Tôi muốn xem thêm từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn.

Mục tiêu học tập

  • 'Nhuần nhuyễn với từ vựng và các ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOPIK 2 qua đó nâng cao năng lực tiếng Hàn.
  • Có thể hiểu và ứng dụng chiến lược giải các dạng đề thông qua việc phân tích bài mẫu.
  • Giải bài theo dạng đề đồng thời năng cao năng lực tiếng Hàn

Giáo viên

  • Cử nhân khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, đại học Ngoại ngữ, đại học Quốc gia Hà Nội
  • Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục tiếng Hàn Quốc, đại học Quốc gia Seoul
  • Giảng viên ngôn ngữ chuyên sâu CJ
커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

Carrot Global입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

4.2

(8)

TOPIK2 Trung cấp (Nghe, Đọc, Viết)