21편

(8.6시간)

365일

수강정지 3회

16,800원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Trước khi nói được tiếng Hàn, cần phải tìm hiểu cấu trúc các kí tự tiếng Hàn- Hanguel rồi luyện ghép vần, phát âm. Quá trình rèn luyện này là cần thiết để có thể đọc và nói được một cách tự nhiên. Khóa học này dựa trên cơ sở ghép nguyên âm và phụ âm để tạo thành chữ có thể đọc.

Môn học
• Những người mới bắt đầu nhập môn tiếng Hàn Quốc
• Những người mới bắt đầu học tiếng Hàn nhưng đã thuần thục các nguyên âm và âm bằng cơ bản
• Những người mới mới bắt đầu học tiếng Hàn nhưng đã thuần thục các nguyên âm, âm bằng, âm căng, âm bật hơi

Mục tiêu học tập
• Phân biệt được mặt chữ và các loại nguyên âm, phụ âm để đọc được.
• Phân biệt được đâu là âm bằng, âm căng, âm bật hơi để đọc được các âm này.
• Phân biệt phát âm chính xác các chữ có phụ âm cuối và đọc được các chữ này.

Giảng viên
Mai Hoang Oanh

. Giảng viên tiếng Hàn, tiếng Việt và đào tạo chuyên môn thông dịch
. Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Học học viện quốc tế Đại học nữ Ihwa
. Tốt nghiệp Bộ môn Tiếng Hàn, Khoa Đông Phương, Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học HCM
. Kinh nghiệm làm việc ở HanKyung Group, Mibaek Vietnam

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

Carrot Global입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

4.8

(9)

Mình cũng có thể nói tiếng Hàn (Tiếng Hàn cơ bản)