3편

(27분)

180일

수강정지 3회

10,000원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Những người nước ngoài làm việc ở Hàn Quốc và người nước ngoài làm việc chung với người Hàn Quốc ở nước ngoài đang tăng một cách nhanh chóng.
Nhưng vì thiếu hiểu biết về nhau nên thường có những vấn đề xảy ra, vậy làm cách nào chúng ta giải quyết những vấn đề như vậy?

  1. Tại sao cần hiểu biết về văn hóa khác
  2. Hiểu biết về người Hàn Quốc
  3. Hiểu biết giá trị quan trọng của văn hóa Hàn Quốc

Ngay cả khi bạn chỉ biết 3 điều trên thì các vấn đề cũng được giảm đi đáng kể rồi.

Chúng ta hãy thực hiện những bước đầu tiên để người Hàn quốc và người nước ngoài có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau win-win thông qua việc hiểu biết về văn hóa Hàn quốc!

Môn học

  • Người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc hoặc nhà tuyển dụng địa phương đang làm việc tại nước ngoài.
  • Người nước ngoài được cử và muốn sang Hàn quốc làm việc và người tuyển dụng địa phương
  • Người nước ngoài hoặc người được tuyển dụng địa phương có nhiều công việc với người Hàn Quốc

Mục tiêu học tập

  • Tìm hiểu về văn hóa để công việc kinh doanh được suôn sẻ dựa vào những nghi thức và phong cách kinh doanh liên quan

Giáo viên
Hong Yeong Lim

Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội- Khoa Việt Nam học
và khoa Việt Nam học trường địa học Hà Nội

  • Thông, biên dịch song hành cùng đoàn KEPICO, đoàn lãnh đạo DK UIL khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh,

DK UIL, giám sát viên trương ương Việt Nam giám sát viên Hàn Quốc,
chứng khoán Samsung, xây dựng DaeWoo, Hanel, Lotte, VTB,
công nghiệp nặng Samsung, trạm phát điện thủy lực Petro Việt Nam, v.v
-thông dịch, chuyên trách CP xe cộ đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm của tổng thống Lee Myung Park

  • Điều phối viên lấy tư liệu về cơn bão Hallyu đoàn kí giả Việt Nam, kênh tin tức KBS lúc 9h
커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

Carrot Global입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

4.0

(6)

Những điều PHẢI BIẾT về văn hóa Hàn Quốc