11편

(2.3시간)

365일

수강정지 3회

15,400원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Giao Tiếp Trong Kinh Doanh cho nhân viên người Việt Nam + Chăm Sóc Khách Hàng cho nhân viên người Việt Nam

Cách cư xử trong môi trường kinh doanh là một yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng hình ảnh và độ tin cậy của công ty. Ngoài ra, đây còn là yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp.
Đặc biệt là trong xã hội hiện đại, nơi mà toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, việc ứng xử cơ bản trong công việc là điều vô cùng quan trọng.
Khóa học này mang mục đích tìm hiểu về cách cư xử trong môi trường kinh doanh tiêu biểu, quan trọng nhất và đào tạo để trở thành những chuyên gia có cách cư xử cơ bản.

Việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng sẽ dẫn đến việc mua hàng, dịch vụ. Trạng thái khi độ tin cậy của khách hàng được kéo dài còn được gọi là CS.
CS (Sự hài lòng của khách hàng) là một chiến lược thiết yếu cho chiến lược khách hàng của công ty, bao gồm tư vấn và giải quyết các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng một cách thân thiện.
Khóa học này nhằm mục đích đào tạo nhân viên trở thành chuyên gia có tư duy về CS, thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng, dẫn đến sự tăng trưởng bền vững của công ty.

Môn học
· Người đang sống ở Việt Nam, hoặc làm việc trong công ty Việt Nam.
· Người muốn tìm hiểu về những điều cơ bản của cách cư xử trong kinh doanh.
· Nhân viên mới, những người cần cải thiện cách cư xử cơ bản trong kinh doanh.

· Người đang sống ở Việt Nam, hoặc làm việc trong công ty Việt Nam.
· Người muốn tìm hiểu về những điều cơ bản của dịch vụ khách hàng CS.
· Nhân viên mới, những người cần nâng cao năng lực về dịch vụ khách hàng.

Mục tiêu học tập
· Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản và đặc điểm của cách cư xử trong môi trường kinh doanh theo từng chủ đề.
· Học cách cư xử được quốc tế công nhận và phát triển trở thành người kinh doanh có cách cư xử tốt trong kinh doanh.
· Có thể học được những phép lịch sự cơ bản thông qua những câu hỏi quiz theo từng chủ đề.

· Hiểu và vận dụng khái niệm dịch vụ khách hàng (CS) để lấy được sự hài lòng của khách hàng.
· Có thể tìm hiểu thái độ cơ bản và năng lực cần thiết cho sự hài lòng của khách hàng.·
· Có thể tăng cường tvai trò cung cấp dịch vụ thúc đẩy nhu cầu và đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thành quả quan trọng trong việc tiếp đãi khách hàng.

Giáo viên
Phan Nguyên
· Hiện tại là giảng viên Micrio Learning cho người làm việc tại Việt Nam của Carrot Global
· Giảng viên nội dung giáo dục online cho tập đoàn CJ
· Tác giả giáo trình tiếng Việt và nội dung giáo dục tiếng Việt online
· Giảng viên chuyên về kỹ năng thương mại, văn hóa và tiếng Việt

커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

Carrot Global입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

4.5

(8)

Khóa học Kinh Doanh Cơ Bản cho nhân viên mới