14편

(5.3시간)

365일

수강정지 3회

16,000원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

자료 제공

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Giới thiệu khóa học
Đây là khóa học giải đề thi của kỳ 41, 47, 52.

**1. Câu hỏi độc lập **
① Chọn câu văn đúng vào chỗ trống
② Chọn câu văn có ý nghĩa tương đồng
③ Chọn từ vựng tương ứng với phần giải thích
④ Chọn nội dung tương ứng
⑤ Sắp xếp câu văn theo thứ tự đúng
⑥ Chọn nội dung đúng điền vào chỗ trống
⑦ Nắm bắt ý nghĩa của câu văn
⑧ Nắm bắt chủ đề
⑨ Đưa câu văn vào vị trí thích hợp

**2. Câu hỏi tổng hợp **
① Chọn từ vựng đúng điền vào chỗ trống + Chọn nội dung tương ứng
② Chọn nội dung đúng điền vào chỗ trống + Nắm bắt suy nghĩ trọng tâm
③ Nắm bắt tâm lý nhân vật trong phần câu văn được gạch dưới + Chọn nội dung tương ứng (Đoạn văn xuôi, tùy bút v.v)
④ Đưa câu văn vào vị trí thích hợp + Chọn nội dung tương ứng
⑤ Nắm bắt ý đồ của người viết + Chọn nội dung đúng điền vào chỗ trống + Nắm bắt thái độ nhân vật trong phần câu văn được gạch dưới

Mục tiêu học tập
Học tập hiệu quả để chuẩn bị cho phạm vi môn nghe trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn

Đối tượng học viên
• Những người dự định học tiếng Hàn
• Những người muốn nâng cao điểm thi TOPIK

Giới thiệu giảng viên
Nguyễn Thị Hương / Hương (Kim Ji-yoon)

• Trình độ học vấn

  • Thạc sỹ ngành văn hóa và du lịch – Graduate School thuộc Trường đại học nữ Sookmyeong

• Kinh nghiệm làm việc

  • Đóng vai Hương trong phim truyền hình của KBS ‘Ngôi làng phía Nam phần 2’
  • MC của chương trình ‘Tiếng Hàn rất dễ’ của đài truyền hình EBS và các chương trình khác
  • Giảng dạy tiếng Việt cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Lotte, Samsung v.v. và Trường cao đẳng nghề Seoul Kyeonghee
  • Nhiều kinh nghiệm biên phiên dịch như thông dịch đồng thời, thông dịch nghiệp vụ, biên dịch tài liệu, kiểm tra biên dịch v.v cho doanh nghiệp và cán bộ công chức.
커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

TRISYS GLOBAL입니다 🤗

일시적인 오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요


주식회사 큐리어슬리

대표 김태영

|

서울시 서초구 서초대로 320, 10층

|

02-745-1202

|

support@airklass.com

|

사업자등록번호 220-88-45803

|

통신판매업신고번호 제2016-서울서초-0740호

|

원격평생교육시설신고 제571호

호스팅 제공자 : 주식회사 큐리어슬리

이용약관

개인정보처리방침

© Quriously, Inc.

리뷰 없음

(0)

Khóa học giải đề thi môn đọc TOPIK 2 trung cấp

무엇을 도와드릴까요?