6편

(45분)

365일

수강정지 3회

10,000원

5만원 이상 구매 시

무이자 할부를 지원해 드려요! 💳

지금 진행 중인 이벤트 🎉

클래스를
소개합니다. 🙌

👀 한 눈에 보는 클래스

모두의 난이도

자료 제공

🔍 ️더 자세히 살펴볼까요?

Giới thiệu khóa học
Đây là khóa học giải đề thi của kỳ 41, 47, 52.

**1. Cấu trúc câu đơn **
① Điền vào chỗ trống trong dạng câu văn thực tế
② Điền vào chỗ trống trong dạng câu văn giải thích

2. Cấu trúc đoạn văn ngắn

3. Cấu trúc bài viết dài

Mục tiêu học tập
Học tập hiệu quả để chuẩn bị cho phạm vi môn nghe trong kỳ thi năng lực tiếng Hàn

Đối tượng học viên
• Những người dự định học tiếng Hàn
• Những người muốn nâng cao điểm thi TOPIK

Giới thiệu giảng viên
Nguyễn Thị Hương / Hương (Kim Ji-yoon)

• Trình độ học vấn

  • Thạc sỹ ngành văn hóa và du lịch – Graduate School thuộc Trường đại học nữ Sookmyeong

• Kinh nghiệm làm việc

  • Đóng vai Hương trong phim truyền hình của KBS ‘Ngôi làng phía Nam phần 2’
  • MC của chương trình ‘Tiếng Hàn rất dễ’ của đài truyền hình EBS và các chương trình khác
  • Giảng dạy tiếng Việt cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Lotte, Samsung v.v. và Trường cao đẳng nghề Seoul Kyeonghee
  • Nhiều kinh nghiệm biên phiên dịch như thông dịch đồng thời, thông dịch nghiệp vụ, biên dịch tài liệu, kiểm tra biên dịch v.v cho doanh nghiệp và cán bộ công chức.
커리큘럼을
확인하세요 📚
수강권
구경하기 🏷️

안녕하세요

TRISYS GLOBAL입니다 🤗

오류가 발생했어요

잠시 후 다시 시도해 주세요

리뷰 없음

(0)

Khóa học giải đề thi môn viết TOPIK 2 trung cấp